O inicjatywie

Biznes kontra korona to platforma, która pomaga pomagać. Jej celem jest wsparcie przez biznes organizacji społecznych w pomaganiu konkretnym grupom beneficjentów na poziomie lokalnym, potrzebujących wobec zagrożeń pandemii dodatkowego wsparcia.

Tworzymy przestrzeń do pomocy

Firmy posiadają zasoby, zarówno finansowe jak i rzeczowe, którymi mogą wesprzeć obecne trudności społeczne. Organizacje pozarządowe na bieżąco monitorują potrzeby na poziomie lokalnym – mogą więc szybko i efektywnie dotrzeć do tych najbardziej potrzebujących wsparcia.

Pomagamy połączyć te dwie grupy. To nasza cegiełka w obecnej sytuacji.

Zespół CSR Consulting